Dzielnice Gdyni

Podział administracyjny Gdyni
Mówiąc o dużych miastach stworzonego przez nas kraju, nie sposób nie wspomnieć o pewnym aspekcie. Dotyczy to też omawianego miasta, jakim jest Gdynia. Aspekt, o którym mowa, to podział administracyjny. Wypada zaznaczyć, bo jest to bardzo ważne, że Gdynia jest jednym z pierwszych krajowych miast, w którym wprowadzono podział na obszary. Uskuteczniono tego w dniu 8 maja 1991 roku i jest to uwiecznione w Statucie Miasta. Gdynia podzielona jest na trzynaście dzielnic. W czasie późniejszym uskuteczniono kolejnego podziału – w granicach dzielnic odizolowano mniejsze jednostki. Tego z kolei przeprowadziła Rada Miasta w dniu 9 grudnia 1992 roku. To naturalnie dzięki takiemu podziałowi, ilość gdyńskich obszarów z trzynastu wzrosła do dwudziestu czterech – więcej na Urząd miasta Gdynia. Dla przykładu wolno podać Śródmieście. Z niego powstały trzy odrębne dzielnice, a mianowicie: Śródmieście Kamienna Góra, Śródmieście Centrum oraz Śródmieście Port. Następne zmiany, jeżeli chodzi o podział administracyjny, nastąpiły w roku 1998. Wtenczas naturalnie połączono pomiędzy innymi Chylonię i Chylonię Nową w jedną dzielnicę oznaczaną Chylonią. Po tych oraz innych zmianach, ilość gdyńskich dzielnic zmniejszyła się do dwudziestu dwóch.